Menü

(36) 70/334 6837

Az OPSZ és az ORFK meghirdette Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programját

Az OPSZ és az ORFK meghirdette Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programját

kategória: OPSZ

Amelynek országos nyitórendezvényére február 26-án a Rendőrség Igazgatási Központjának Auditóriumában került sor, s ezen részt vettek Budapest főkapitánya mellett a nagyvárosok rendőrkapitányai, polgárőr vezetői, polgármesterek, önkormányzati rendészetek és közterület fenntartó szervezetek képviselői.
Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke bevezetőjében azzal indokolta e program meghirdetését: más Budapesten és a nagyvárosokban a bűnözés, megjelent a migráció és vele a terrorfenyegetettség és az ebből fakadó erőszak is. A 23 megyei jogú városban 4600 polgárőr teljesít szolgálatot, ez a lakosság alig 0.2 százaléka, ami jóval alatta van az országos átlagnak. E szempontból még rosszabb a helyzet Budapesten. Ezek – hangsúlyozta az elnök – nem minőségi mutatók, hiszen a városi polgárőrök felkészültebbek, jobb a technikai ellátottságuk. Napi kapcsolatuk a Rendőrség munkatársaival példaértékű, ugyanez nem mondható el sok helyütt az önkormányzatokkal fennálló együttműködésről, különösen két megyei városnak vannak fenntartásai a polgárőrökkel szemben.
Az OPSZ elnöke a továbbiakban arról szólt: a városok egyben régiós központok is, kisugárzásuk kell tehát, hogy legyen! Az itt működő polgárőr egyesületek legyenek a bűnmegelőzés motorjai. Intenzívebb toborzás mellett mutassanak példát az együttműködésben mindenkivel, akinek fontos a biztonság. Az OPSZ annak érdekében, hogy a most, egyelőre két évre meghirdetett program sikeres legyen, megyénként egymillió forinttal és szakmai anyagokkal segíti a nagyvárosi polgárőr egyesületeket. Van már két támogatónk, ugyanakkor ez a program nyitott, várunk mindenkit, aki részt szeretne venni ebben a tevékenységben, amelyhez sikeres végrehajtást kívánok!

Az egyik fő támogató, a NBT elnöke, dr. Hatala József szerint a közbiztonság megteremtése társadalmi kollektív termék, ami csak összefogással valósítható meg. Miután a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia alapvetésként határozza meg a városok biztonságát is, ezért a NBT számos olyan elképzelést valósít meg, ami segíti a lakossággal való párbeszédet. S ezekben a tanács egyik legjelentősebb partnere a Polgárőrség, de felhívta a figyelmet a közterület felügyeletekkel való együttműködés fontosságára is. Bejelentette: a közeli jövőben 100 millió forintos összegben bűnmegelőzési célú pályázatokat hirdetnek meg.
Ami a bűnözés terén egy fővárosi kerületben megtörténhet, az Józsefvárosban meg is történt – kezdte hozzászólását Budapest VIII. kerületének polgármestere, dr. Kocsis Máté, aki a továbbiakban azt emelte ki: az elmúlt öt év alatt 4.5 milliárd forintot fordítottak a „Nyóckerben” közbiztonsági célokra. Megteremtették az Önkormányzat, Rendőrség, Polgárőrség, Kerületőrség és a Közterület-felügyelet harmonikus együttműködését. Az egész kerületet lefedő térfigyelő kamerarendszert építettek ki, s a Készenléti Rendőrség hatékony támogatásának is köszönhetően jelentősen sikerült mérsékelni a bűncselekmények számát. Elmondta azt is: a Rendőrség és a Polgárőrség profin kezelte a fővárosban leginkább kerületüket sújtó migrációs helyzetet is. Teljes mellszélességgel támogatom ezért is ezt a programot – jelentette ki –, s ajánlom minden nagyvárosi, kerületi polgármester társam figyelmébe, mert a közbiztonságnál nincs fontosabb!
Az a tevékenység, amit Józsefváros polgármestere az imént bemutatott, minden szónál többet mond – említette meg szakmai korreferátuma nyitányaként Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke. Kommunikáció, Kooperáció, Koordináció – e hármas fontosságát emelte ki a 2016. február 26.-ától 2017. december 31.-éig meghirdetett program legfontosabb pontjai közül, majd szólt a tartalmi elemekről. Hangsúlyozta: az információk hatékony továbbítása, a hatékony kommunikáció egyik lényeges eleme a sikernek. A tapasztalatokkal megerősített jó programokat is e célnak kell alárendelni – említette meg, majd szólt a szervezési, végrehajtási feladatok sokaságáról, kiemelve a jogszerű jelenlét fontosságát.
Az országos kármegelőzési program, a Polgárőrséggel három régióban indított betörés megelőzési mintaprogram sikerét mutatja: 360 ezer családhoz jutott el e kezdeményezések híre, szórólapja – összegzett felszólalásában Szombat Tamás, az Aegon Biztosító vezérigazgató helyettese. Aki a továbbiakban kiemelte: a betörések számának 40 százalékos csökkenését a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel közös fellépésünk eredményeként értékeljük! Nem véletlenül állunk e program mellé is, hiszen tudjuk: sikerre ítéltetett ez a tevékenység is!
A Polgárőrség együttműködési lehetőségei az alternatív rendészeti szervekkel – ezt a címet adta hozzászólásának dr. Christián László, a NKE tanszékvezető egyetemi docense, az OPSZ Elnökségének tagja. Újabb szereplők jelennek meg a biztonság megteremtésében – mondotta, s a velük való együttműködés a program kapcsán elengedhetetlen! Ez a sikerre ítéltetett kezdeményezés egy szép gesztus arra, hogy a biztonságért tenni akarók még inkább összefogjanak. A városlakók intenzívebb, zaklatottabb életet élnek. Fásulttá, közömbössé válnak egymás iránt. A Polgárőrséget a társadalom elfogadja, bizalommal vannak irántuk, ezt kell még jobban kihasználni a jobb közrend, közbiztonság érdekében – vélekedett.
A felkért előadók után hozzászólások következtek, amelyek sorát Kardos Pál, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke azzal nyitotta: február 28-án – eredményes toborzásuknak köszönhetően – 242 polgárőr jelölt tesz vizsgát. Jó lenne, ha többen lennének, de mi a minőségi polgárőrség mellett voksolunk! – tette hozzá. Kórosi Tibor, a Veszprémi Dózsa Polgárőr Egyesület elnöke azt fejtegette: 25 éves egyesületük tagságának is köszönhetően a Rendőrséggel közösen a megyeszékhely legbiztonságosabb városrészévé lettek. A látható polgárőrség mellett információs posztokat alakítottak ki, ahol minden bejelentést, kérést fogadnak az ott élőktől. Czider Mihály, Nyíregyháza I. sz. régiójának polgárőr vezetője „Nagyobb biztonság” projektjük részleteit osztotta meg a hallgatósággal, amelynek keretében hétvégeken rendszeresen ellenőrzik a kedvelt szórakozóhelyeket, így is megelőzve a kisebb-nagyobb jogsértéseket.
A közös gondolkodás és együtt cselekvés révén ez a program sikerre ítéltetett – vélekedett Lelesz György, a Debreceni Közterület-felügyelet vezetője. A Cívis városban közös, napi szintű szolgálatokat ad a Rendőrség, a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet, a láthatóság ily módon megsokszorozódott. Ígéretet tett rá, hogy mint a megyei jogú városok közterület-felügyeleti kollégiumának vezetője, hírét viszi ennek a programnak szerte az országban. Kaiser József, a Józsefvárosi PE elnöke pedig arról szólt: kerületükben a biztonság minden letéteményese nagyon komolyan veszi a polgárőröket, akik minőségi munkájukkal igyekeznek megfelelni ennek a bizalomnak.
Ezek a közösen elért eredmények – köszönet az elismerő szavakért – szilárd alapot adnak a további javuláshoz. Mert a Rendőrség személyi állománya azért dolgozik 2016-ban is, hogy még jobb legyen az állampolgárok szubjektív biztonságérzete – kezdte felszólalását Papp Károly r. altábornagy, az ORFK vezetője. Ehhez megfelelő támpontot ad ez a sikerre ítéltetett program is. Az OPSZ számos olyan kezdeményezést indított már útjára, amelyek a kormányzat elismerését is kivívták, nem véletlenül! A mostani kezdeményezés annak fényében különösen fontos, mert a bűncselekmények valamivel több, mint a fele Budapesten és a nagyvárosokban történik. S ez alapvetően meghatározza a szubjektív biztonságérzetet. Hogy hazánkban a közrend, a közbiztonság kiegyensúlyozott, ez sok „szereplőnek” tulajdonítható, a Rendőrség és a Polgárőrség mellett a civil szervezeteknek, az egyházaknak, az oktatási intézményeknek és még másoknak a hozzájárulása is kellett! Miután alapvetően a közterületeken elkövetett jogsértések a meghatározóak a biztonságérzetet illetően, a közterületi jelenlét növelése a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet nélkül elképzelhetetlen. Együttműködés, együtt gondolkodás, közös értékelés, finomhangolás – ezek a kulcsmomentumok, s ha ezt az ország minden részében jól tesszük, van jó közrend, közbiztonság.
Magyarország úttörő volt a migráció kezelésében, a Rendőrségnek és határőrizeti szerveinek hatékony segítséget nyújtott ebben a Polgárőrség is! Miután számunkra legfontosabb értékmérő az állampolgárok véleménye a közrendről, a közbiztonságról, a Rendőrség ezt a programot támogatja. A 23 rendőrkapitányság legyen élharcosa ennek! Helyileg kell a programokat kidolgozni, s ehhez az erőket hozzárendelni! Úgy gondolom, ez olyan minta lesz, amit ha jól tudunk végrehajtani, 2018-tól más városokban is meghirdethetjük
Magyarország közbiztonsága az utóbbi két évtizedben soha nem volt olyan jó, mint 2015-ben! – kezdte záró gondolatait dr. Túrós András. Nagyon remélem, a polgárőr vezetők, s mindenki, aki jelen van, érti miről is szól e program. A megyék forduljanak nagyvárosi polgárőr egyesületeik felé, az OPSZ pedig Budapest felé, hogy még jobb, eredményesebb legyen a polgárőrségek működése ezeken a területeken. Több toborzással növeljük a létszámot, hogy még több szolgálatot láthassanak el az önkéntes bűnmegelőzők, akik így még láthatóbbak lesznek! A fővárosban és a megyei jogú városokban legyen még szorosabb az együttműködés az önkormányzati rendészetekkel, a közterület felügyeletekkel. Magyarországon a bűnmegelőzés zászlóvivője a Polgárőrség, s ezt a szerepet Európa szinte minden országa átvenné! Dolgozzunk közösen e program sikeréért – fejezte be gondolatait az OPSZ elnöke.
 

Forrás: www.opsz.hu      Tóth Zoltán, Fotó: Sebestyén Jenő
 

292016-02