Menü

(36) 70/334 6837

2015. év beszámoló

2015. év beszámoló

kategória: Bajai Polgárőr Egyesület

 

BAJAI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Készítette: Bokányi Zoltán                                                                                                             Szakmai ell.:                                                                                                  Törv.ell.:                                                                                                        Változat száma: 1

                                                                                            

20. sz. előterjesztés

Tájékoztató

Baja Város Képviselő-testületének 2016. március 31.-i ülésére

a Bajai Polgárőr Egyesület 2015. évi

                                                tevékenységéről                                              

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgárőr szolgálat alapvető rendeltetése, hogy jelenlétével megvédje az adott területet, létesítményt, a jogsértést elkövetni szándékozó személyektől. Megelőzze a bűnelkövetési alkalmak kialakulását, megakadályozza a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, továbbá figyeljen azokra a rendellenességekre, veszélyhelyzetekre, melyek zavarják a köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét.

A Bajai Polgárőr Egyesület a 2015. évben összesen 1733 óra szolgálatot teljesített, 233 alkalommal. Ezen szolgálatokat Baja Város bel- és külterületein láttuk el gyalogosan, kerékpárral, gépjárművel és lóháton. Egyesületünk tagsága az elmúlt években 33 főre emelkedett.

Az egyesület tagjai, tisztségviselői tevékenységükért díjazást nem kapnak. Feladataikat szabad idejükben, több esetben saját eszközeik felhasználásával látják el, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

Az általános jelző-figyelő járőr szolgálaton túlmenően az alábbi feladatokat láttuk el a 2015. évben:

Bajai Sporthorgász Egyesület horgászvizeinek ellenőrzésében közreműködtünk, a halőrök munkáját támogattuk, segítettük. Különös tekintettel a haltelepítéseket követő időszakokra, amikor a halak megóvása fokozott feladatot jelent.

           A városi rendezvénytervben szereplő események, rendezvények biztosításában, felügyeletében közreműködtünk az együttműködök és a Baja Marketing Kft. felkérése alapján.

Halottak napja alkalmából a temetőket és környezetüket ellenőriztük a rendőrséggel és a közterület felügyelettel közösen. A temetők környezetében való közlekedést, parkolást segítettük.

Karácsony előtti időszakban a fenyőfa lopások ellenőrzésében közreműködtünk az együttműködők feladatellátását segítettük.

Ünnepek körüli időszakban az eseményhez kapcsolódó ellenőrzésekben közreműködtünk, a hatóságok munkáját közös járőrözéssel is segítettük.

Egyházi rendezvények, búcsúk, körmenetek biztosításában közreműködtünk. A Vodicai búcsúra érkezők parkoltatását, közlekedését segítettük.

Ballagások, iskolai rendezvények biztosítását végeztük. Az intézmények felkérése alapján a rendezvény időszakában kiemelt figyelmet fordítottunk a közterületi rend ellenőrzésére, fenntartására.

A Bajai Rendőrkapitányság által szervezett közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, kőrözési akciókban részt vettünk. Felkérésükre a technikai eszközeinkkel is segítettük az ellenőrzések sikeres lebonyolítását.

Rendvédelmi szervek feladatellátását felkéréseik alapján segítettük, hatósági tanúként közreműködtünk eljárásaikban.

Járőrözéseink során a szórakozóhelyek környezetét ellenőriztük. Kiemelt figyelmet fordítottunk, a hajnali időszakban hazatérő fiatalok fő közlekedési útvonalainak ellenőrzésére a rongálások, szabálysértések megakadályozása érdekében.

A játszótereket és környezetüket ellenőriztük az eszközök rendeltetésszerű használatának és a rongálások megakadályozása érdekében.

 

A 2015. évben sikeresen létrehoztuk egyesületen belül a Lovas Csoportot. Külterületen közbiztonsági feladatokat látnak el, külterületeken élők biztonság érzetét próbálják javítani. Terveinkben szerepel a közeljövőben a csoport létszámának- és szakmai fejlődésének teret adni.

 

Az Országos Rendőr Főkapitányság támogatásából kaptunk kettő darab szolgálati kerékpárt, melyekkel megfelelő időjárási körülmények esetén tudunk szolgálatba állni. Rövid tapasztalataink alapján előnyös ez a közlekedési eszköz a szűk belvárosban, a Petőfi- Szigeten, vízparti sétányokon és üdülő területeken.

 

Egyre csökkenő támogatásaink miatt az elmúlt évben pályázatokat nyújtottunk be ifjúság védelem témakörben a Norvég Civil Alaphoz, működési pályázatot a Nemzeti Civil Alaphoz és a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz szolgálati gépjárműre. Sajnálatos módon nem nyertünk a pályázatokon, viszont tervezzük valamennyi pályázat ismételt beadását!

 

Az Önkormányzat 2015. évben az iroda díjmentességén túlmenően a korábbi évektől kevesebb, 200 000 Ft támogatásban részesítette egyesületünket, melyet a feladatellátás technikai hátterének fenntartására, működésre fordítottunk. Az önkormányzati támogatással a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámoltunk.

 

2015. évben az alábbi óraszámban láttuk el feladatainkat:

Tevékenység 

 Óraszám

Önálló figyelő-jelző szolgálat 

 878

Rendőrséggel közös tevékenység 

 213

Halászati ellenőrzések 

 337

Lovas Polgárőr Szolgálat 

 305

Összesen 

 1733

 

Baja város közbiztonságának javítása érdekében Egyesületünk az Önkormányzat bűnmegelőzési feladatainak megvalósításában továbbra is partnerként részt kíván venni.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására.

Baja, 2016.03.08.

        Bokányi Zoltán

Bajai Polgárőr Egyesület

 

 

012016-04